/ 25 Januari 2022
PERJANJIAN KERJASAMA DENGAN LKBHI IAIN SALATIGA TENTANG MEDIATOR BERSERTIFIKAT NON HAKIM