/ 06 Juli 2022
UPACARA HARI LAHIR PANCASILA TAHUN 2017


Salatiga I pa-salatiga.go.id
Berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No 204/SEK/HM.01.2/5/2017 mengenai penyelenggaran upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila, pada hari ini, Rabu, 01 Juni 2017, Seluruh Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Salatiga tanpa terkecuali melaksanakan upacara bendera peringatan hari lahir Pancasila.

Upacara dimulai pukul 07.50 WIB yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Salatiga, Drs. H. Umar Muchlis selaku inspektur upacara. Bertindak sebagai pengibar bendera Merah Putih adalah, Syarif Nurul Huda, S.Ag, Millatuz Zahro’ S.H.I dan Achmad Prasetyo yang alhamduliah pelaksanaannya dapat berlangsung lancar dan khidmat.

Pembacaan Teks Pancasila dilaksanakan oleh inspektur upacara, yang diikuti oleh seluruh peserta upacara. Yang dilanjutkan dengan pembacaan Pembukaan Undang-undang dasar 1945 oleh Ruly Arista W. S.Kom, dan pembacaan Surat Keputusan Presiden No 24 Tahun 2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang dibacakan oleh Mir’atul Hidayah, S.H.I.

                                             
Sambutan presiden RI dalam rangka peringatan hari lahir Pancasila dibacakan oleh inspektur upacara yang pada intinya kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati keberagaman, menjaga toleransi, memahami kebhinekaan dan tetap setia NKRI dalam rangka menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila, mengingat kondisi bangsa dewasa ini yang sedang ramai dengan banyaknya berita berita hoak atau berita bohong, yang bertujuan untuk memecah belah bangsa dan menciptakan rasa saling mencurigai satu sama lain.


Sebagai penutup upacara, selanjutnya dibacakan doa yang dibacakan oleh Suhardi. Di dalam doanya memohon kepada Allah agar bangsa ini dijadikan bangsa dan negara yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, makmur, adil dan sejahtera serta sebagai Baldatun Thoyyibatun Wa Rabbun Ghafur.(has)

                   

Skip to content